ปริมาณกากของเสียมีน้อย ยังไม่ส่งกำจัดได้หรือไม่?

ปริมาณกากของเสียมีน้อย ยังไม่ส่งกำจัดได้หรือไม่?

👉ปริมาณกากของเสียมีน้อย….
👉รอรวบรวมปริมาณ….
👉ยังหาผู้รับกำจัดไม่ได้…..

ยังไม่ส่งกำจัดได้หรือไม่? และต้องทำอย่างไรดี?

✅สามารถทำได้ค่ะ เพียงแค่คุณขอ สก.1 เท่านั้นนน!!!