Author Archives: putthisun

ป้องกันดีกว่าแก้ วิธีดูแลบ่อน้ำดีให้ห่างไกลจาก ปรสิต

ปรสิต บ่อน้ำดีในโรงงานอุตสาหกรรมมีความสำคัญในการสนับสนุนกระบวนการผลิตต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในกระบวนการล้าง การระบายความร้อน หรือการใช้ในกระบวนการผลิตอื่น ๆ

CBAM กับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจคุณ

CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) กลไกการปรับปรุงคาร์บอนชายแดนที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดโลก และผลกระทบต่อธุรกิจอุตสาหกรรม พร้อมแนวทางในการปรับตัวและเตรียมตัวรับมือเพื่อความยั่งยืนในอนาคต

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 2567

กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ออกประกาศใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนในการแสดงใบอนุญาต โดยกำหนดวิธีการแสดงใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบและการจัดการเอกสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัยมากขึ้น

บริษัทรับกําจัดขยะอันตราย

บริษัทรับกําจัดขยะอันตราย การกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายอย่างถูกวิธีจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันการปล่อย CO2 และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ออกสู่ชั้นบรรยากาศ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

กำจัดกากอุตสาหกรรม ครบวงจร ตลอด 24 ชั่วโมง

กำจัดกากอุตสาหกรรมเพื่อเลือกใช้บริการกับเราที่บริษัทที่สามารถควบคุมได้ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเช่นมืออาชีพและผู้ผลิตการจัดการกากบาทใดๆ ที่เรารองรับตลอด 24 ชั่วโมงที่สามารถตอบสนองได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องมีการให้บริการของเราในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การที่การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ

บริการรับทำลายสินค้า

เราให้บริการ ทำลายสินค้าเสื่อมสภาพ ทำลายสินค้าไม่ได้มาตรฐาน ทำลายสินค้าหมดอายุ ทำลายบรรจุภัณฑ์ กำจัดสินค้าได้ทุกชนิด เช่น อาหารเสริม เครื่องสำอางค์ ชุดยูนิฟอร์ม กระเป๋า รองเท้า คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ [...]

การจัดการกากอุตสาหกรรม มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน อุตสาหกรรมสีเขียว

ในยุคที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกต้องเผชิญ อุตสาหกรรมสีเขียวหรือ Green Industry

ร่วมสร้างสังคมปลอดภัย กำจัดสารเคมี ป้องกันมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม

กำจัดสารเคมี อย่างถูกต้อง และปลอดภัยเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญสูงสุดในยุคที่เราต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงมากขึ้นทุกวัน สารเคมีที่ถูกปล่อยออกมาในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นจากโรงงานอุตสาหกรรม การเกษตร หรือการใช้ในชีวิตประจำวัน ล้วนสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ได้อย่างร้ายแรง

เปิดโปงกลลวง สังหารธรรมชาติ ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม

ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม  การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมไม่เพียงเป็นการละเมิดกฎหมาย แต่ยังสังหารธรรมชาติอย่างไม่อาจยอมรับได้ ด้วยสารพิษและสารเคมีที่เป็นอันตราย กากอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง