Author Archives: putthisun

ปัญหามลพิษทางอากาศ ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

"ปัญหามลพิษทางอากาศ" ภัยร้ายที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิด และไม่ควรถูกมองข้าม มลพิษทางอากาศกลายเป็นภาระที่ทวีความรุนแรงขึ้นในแต่ละวัน ท่ามกลางการพัฒนาของสังคม และการขยายตัวของเมืองที่ไม่หยุดยั้ง ปัญหานี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศที่เราหายใจเข้าไปเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อสุขภาพจิต สุขภาพกาย และความสมดุลของระบบนิเวศทั้งหมด

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA

Environmental Impact Assessment (EIA) หรือการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต่อธุรกิจ กำจัดกากอุตสาหกรรม เพื่อลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม

SDS เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี

SDS เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี ที่บ่งบอกความอันตรายของสารเคมีแต่ละชนิด ถูกใช้ในภาคส่วนอุตสาหกรรม

กำจัดกากอุตสาหกรรม ด้วยแนวคิด ESG

รับกำจัดกากอุตสาหกรรม ด้วยแนวคิด ESG โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยทั้งด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental), สังคม (Social), และการบริหาร (Governance)

การจัดการสารเคมีอันตราย ในโรงงานอุตสาหกรรม

ปัจจุบันโลกมีการพัฒนาวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง เป็นการบ่งบอกถึงเศรษฐกิจที่มีเติบโตอย่างมั่นคง แต่ใครหลากหลายคนมักจะลืมไปว่า ยิ่งมีการผลิต หรือพัฒนาสินค้ามากขึ้นเท่าไหร่ ก็ย่อมจะมีของเสียมากขึ้น

ทำความสะอาด บ่อน้ำเสีย ในพื้นที่อับอากาศ

มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาคุณภาพน้ำให้เหมาะสมกับการใช้งานต่างๆ โดยบ่อน้ำเสียมีไว้ เพื่อควมคุม และป้องกันของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปน หรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น

วิธีการกำจัด กากอุตสาหกรรมอันตราย

วิธีการที่เหมาะสมสำหรับการจัดการ จะขึ้นอยู่กับลักษณะของกากอุตสาหกรรมด้วย และการวิเคราะห์อย่างถูกต้องจะเป็นสิ่งสำคัญในการกำจัด กากอุตสาหกรรมอันตราย

การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ปี2567

ทั่วไปแล้วสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมักจะถูกทิ้งโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะตามมา แต่ในขณะเดียวกันการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสามารถทำได้หลายวิธี

ทำความสะอาดบ่อบำบัด ให้เป็นบ่อรับทรัพย์ต้อนรับปีมังกร 2567

เตรียมตัวรับทรัพย์ปีมังกร 2567 เชื่อกันว่าปีมังกรนี้ เป็นปีที่ธุรกิจอุตสาหกรรมจะมีการเติบโตเป็นอย่างมาก  แต่ก็อย่าลืม! ที่จะต้องเตรียมรับสิ่งใหม่ๆ ด้วยการทำความสะอาดบ่อบำบัด

รับทำความสะอาดบ่อดักไขมัน ป้องกันปัญหาท่ออุดตัน

บ่อดักไขมันหากไม่ได้ทำความสะอาด หรือทำความสะอาดบ่อดักไขมัน แบบผิดวิธีอาจส่งผลให้เกิดเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค แบคทีเรียต่างๆส่งกลิ่นเหม็นเน่า