Send Us A message

บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ต.สำโรง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

โทร. 02-743-5550-2 ต่อ 5120
แฟกซ์. 02-7435553-4
E-Mail. [email protected]

ติดต่อฝ่ายขาย 
โทร. 02-743-5550-2 ต่อ 5120 
มือถือ 086-3188970
 @entechnology 

 EN-Technology Consultants Co.,Ltd

 EN-Technology Consultants Co.,Ltd

 

แผนที่ แผนที่บริษัท

 

บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด (โรงรีไซเคิล)

629 หมู่ 6 ซ.นาคดี ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

โทร. 02-743-5550-2 
แฟกซ์. 0-2743-5553-4 

map แผนที่โรงงาน

 

บริษัท กรีนพลัส ออร์แกนิค จำกัด

189 หมู่ 11 ต.หัวสำโรง อำเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

โทร. 061-4231034,098-279-7413  

 แผนที่บริษัท กรีนพลัส ออร์แกนิค