การประปานครหลวง

DESCRIPTION

ทำการล้างถัง Scrubber ของการประปานครหลวง และเปลี่ยนสารเคมี NaOH ทั้งในถังและในเส้นท่อ ขนาดถัง Scrubber ขนาด 15 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง

SERVICES

 • ทำการล้างถัง Scrubber ไม่มีการขัดล้าง
 • ทำการล้างเส้นท่อด้วย H. pressure
 • ทำการเปลี่ยนปะเกร็นท่อ ทุกจุดที่ถอดออก
 • ลูกค้าจะ ขอให้ Run ระบบด้วยน้ำเปล่าก่อน

WORK PROCEDURE

 • เข้าฟังอบรมการทำงานจากเจ้าหน้าที่ จป. ของหน้างาน
 • ทำการ Set อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้งาน ทั้ง สายน้ำดับเพลิง, Gas-detector, Air-Blower ชุดกันตก
 • พนักงาน ที่ต้องปฏิบัติงานต้องใส่ ชุดกันสารเคมีและถุงมือยางเพื่อความปลอดภัย
 • ไล่ทำความสะอาดทีละถัง โดยเริ่มจากส่วนด้านบนของถังก่อนเพื่อฉีดไล่ ผลึก NaOH ที่เกาะจากด้านบน
 • เปิดฝาช่องกลาง เพื่อฉีดไล่จากส่วนตรงกลางลงมาด้านล่างเช่นเดียวกัน
 • เปิดฝาด้านล่างเพื่อ ให้รถดูดและพนักงาน สามารถทำงานได้
 • ระหว่างทำงาน พนักงานบางส่วนจะทำการถอด ข้อต่อหน้าแปลนท่อเพื่อล้างตะกอนเคมีในเส้นท่อ
 • ทำให้ครบ ทั้ง 4 ถังซึ่งในส่วนนี้ใช้เวลา 2 วันในการทำงาน
 • ทำการ Test-run ระบบด้วยน้ำประปา โดยลูกค้าเป็นผู้ตรวจเช็คความเรียบร้อย
 • หลังจากผ่านการ Test เติมสารเคมีให้ลูกค้าตาม Spec ที่ลูกค้าแจ้ง
 • เก็บของและเคลียพื้นที่หน้างาน

การประปานครหลวง