บริษัท กู้ด พีเพิล เทรดดิ้ง จำกัด

DESCRIPTION

บริการรับกำจัด สินค้าประเภทเครื่องสำอางค์ ภายใต้กฎหมายของ สรรพกร

SERVICES

รับกำจัดสินค้าเสื่อมสภาพ

WORK PROCEDURE

ดำเนินการด้วยวิธีการกำจัดที่ถูกต้อง (071) และให้บริการขนย้ายโดยรถ ROLL OFF (BOX) เดี่ยว

กู้ด พีเพิล เทรดดิ้ง