รับกำจัดน้ำปนเปื้อนน้ำมัน บริษัท ควอลิเมอร์ จำกัด

DESCRIPTION

รับกำจัดน้ำปนเปื้อนน้ำมัน โดยใช้รถ ROLL OFF TANK พ่วง กำจัดด้วยวิธีนำไปเป็นเชื้อเพลิงผสม (042)

SERVICES

กำจัดน้ำปนเปื้อนน้ำมัน

WORK PROCEDURE

จังหวัดชลบุรี

ควอลิเมอร์