COMPANY NAME

บริการคลีนนิ่งในที่อับอากาศ ล้างแท็งค์เก็บสารเคมี

บริษัท ซัมซุง ซี แอนด์ ที (ประเทศไทย) จำกัด

บริการคลีนนิ่งในที่อับอากาศ ล้างแท็งค์เก็บสารเคมี
หน้างาน: บริษัท ซัมซุง ซี แอนด์ ที (ประเทศไทย) จำกัด

SERVICES

ดำเนินการล้างทำความสะอาดโดยเจ้าหน้าที่ มีใบอนุญาตทำงานที่อับอากาศ ให้บริการโดยรถ ROLL OFF (พ่วง) พร้อมซัพพอร์ตภาชนะ Bulk Ton บรรจุสารเคมีก่อนเข้าทำความสะอาด

WORK PROCEDURE

  • เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมก่อนเข้าทำงาน
  • ดำเนินการดูดสารเคมี ใส่ Bulk ก่อนเข้าดำเนินการ
  • เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อม สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันครบถ้วน
  • ตรวจวัด และเติมอากาศให้เหมาะสำหรับเข้าทำงาน
  • เจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน

ซัมซุง ซี แอนด์ ที (ประเทศไทย)