งานกำจัดขี้เถ้าบอยเลอร์ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

DESCRIPTION

บริการกำจัดขี้เถ้าบอยเลอร์ โดยการวางภาชนะ Roll Off Box เพื่อบรรจุกากของเสีย โดยบริษัทลูกค้าใช้รถตัก ตักขี้เถ้าใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้

SERVICES

บริการกำจัดขี้เถ้าบอยเลอร์

WORK PROCEDURE

จังหวัดราชบุรี

ซีพีเอฟ