บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) งานโรยตัวจากที่สูง เพื่อทำความสะอาดถังแป้งลึก 18 เมตร

DESCRIPTION

ทำการCleaning ถังเก็บแป้งและข้าวเป็นงานที่ใช้การโรยตัวเนื่องจากถังสูง โดยใช้เวลาทำงาน 10 วัน ขนาดถังเก็บข้าวและเก็บแป้ง ขนาด 4.0×4.0x18.0 เมตร จำนวน 15 ถัง

SERVICES

 • ทำการเช็ดและปัดกวางถังไม่มีการขัดล้าง
 • กวาดและกระเทาะแป้งที่หนาตันด้านล่างของถังออก โดยด้านล่างจะมีช่องให้สามารถนำออกได้ใช้ผ้าใบรอง

WORK PROCEDURE

 • เข้าฟังอบรมการทำงานจากเจ้าหน้าที่ จป. ของหน้างาน
 • ทำการ Set อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้งาน ทั้ง Gas-detector, Air-Blower, ชุดกันตก, รอกไฟฟ้า, เชือกช่วยชีวิต
 • พนักงาน ที่ต้องปฏิบัติงานต้องใส่ ชุดกันสารเคมีและถุงมือยางเพื่อความปลอดภัย
 • โดยปกติจะทำงาน 1 วัน 2 ถัง และไล่ทำไปเรื่อยๆตามรอบที่ลูกค้าแจ้งให้เข้างาน
 • ขณะปฏิบัติงานจะต้องเปลี่ยนและจับเวลาพนักงานที่ลงไปปฏิบัติงานด้านล่างตลอดเวลา
 • ในขณะที่ทำงานแต่ละครั้งจะต้องเช็คเรื่องความปลอดภัยตลอดเวลา โดยพนักงานที่ปฏิบัติงานทุกคนจะผ่านการอบรม
  การปฏิบัติงานในที่สูงครบทุกคน
 • หลักจากการทำงานเรียบร้อยแล้ว ส่งงานให้กับลูกค้า

ที เอส ฟลาวมิลล์