บริการกำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัด บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

DESCRIPTION

บริการดูดกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดจำนวน 191 ตัน โดยใช้รถ Tank แบบมี Vacuum Pump ในการดูดของเสียไปกำจัด

SERVICES

บริการกำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัด

WORK PROCEDURE

จังหวัดสมุทรปราการ

ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช