นาบาเคม แอโรโซล

DESCRIPTION

บริการ กำจัดขยะอันตราย น้ำมันเกียร์ น้ำมันไฮดรอลิคเสื่อมสภาพ
หน้างาน: บริษัท นาบาเคม แอโรโซล จำกัด
ดำเนินการขนย้ายโดยเจ้าหน้าที่ ให้บริการขนย้ายโดยรถ ROLL OFF (BOX) และนำไปกำจัดด้วยวิธีการทำเชื้อเพลิงผสม (042)

SERVICES

บริการ กำจัดขยะอันตราย น้ำมันเกียร์ น้ำมันไฮดรอลิคเสื่อมสภาพ

WORK PROCEDURE

ดำเนินการขนย้ายโดยเจ้าหน้าที่ ให้บริการขนย้ายโดยรถ ROLL OFF (BOX) และนำไปกำจัดด้วยวิธีการทำเชื้อเพลิงผสม (042)

นาบาเคม แอโรโซล