บริษัท นิชิโยริ (ประเทศไทย) จำกัด

คลีนนิ่งที่อับอากาศ บ่อเก็บน้ำใต้ดิน

DESCRIPTION

บริการคลีนนิ่งในที่อับอากาศ บ่อน้ำใต้ดิน
หน้างาน: บริษัท นิชิโยริ (ประเทศไทย) จำกัด

SERVICES

ดำเนินการล้างทำความสะอาดโดยเจ้าหน้าที่ มีใบอนุญาตทำงานที่อับอากาศ ให้บริการโดยรถ ROLL OFF (TANK) เดี่ยว พร้อม Pump ดูดน้ำออกจากบ่อก่อนเข้าทำความสะอาด

WORK PROCEDURE

  • เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมก่อนเข้าทำงาน
  • ดำเนินการดูดน้ำออกจากพื้นที่ทำงาน
  • เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อม สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันครบถ้วน
  • ตรวจวัด และเติมอากาศให้เหมาะสำหรับเข้าทำงาน
  • เจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน

นิชิโยริ (ประเทศไทย)