บริษัท นิวสตาร์โฟรเซ่นฟู้ด จำกัด

บริการดูดกากตะกอนจากระบบบำบัด

DESCRIPTION

บริการดูดกากตะกอนจากระบบบำบัด

SERVICES

กำจัดด้วยวิธี (083) หมักทำปุ๋ย

WORK PROCEDURE

ดำเนินการโดยรถ Vacumm Tank ดูดของเสียไปกำจัดด้วยวิธี (083) หมักทำปุ๋ย
เจ้าหน้าที่ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ทำงานทุกครั้งหลังเสร็จงาน