บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด

ทำลายสินค้า-อาหารเสริมเสื่อมสภาพ

DESCRIPTION

บริการ กำจัดอาหารเสริมเสื่อมสภาพ
หน้างาน: บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด

SERVICES

ดำเนินการขนย้ายโดยเจ้าหน้าที่ ให้บริการขนย้ายโดยรถ ROLL OFF (BOX) พ่วง

WORK PROCEDURE

  • เจ้าหน้าที่เข้าขนงาน ตรงเวลาที่กำหนด
  • ทำความสะอาดหน้างาน หลังขนย้ายเสร็จ
  • นำไปกำจัดด้วยวิธีการเผาทำลาย (075)
Tags: ทำลายสินค้า / สินค้าเสื่อมสภาพ / อาหารเสริมเสื่อมสภาพ