บริษัท ปาธัช จำกัด

DESCRIPTION

บริการทำความสะอาดบ่อพักน้ำเสีย และกำจัดตะกอนสี
บริษัท ปาธัช จำกัด
ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมการทำงานในที่อับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยครบถ้วนตามกฎหมาย
ทำความสะอาดบ่อเก็บตะกอนและไปกำจัดด้วยวิธีการทำเชื้อเพลิงผสม (042)

SERVICES

บริการทำความสะอาดบ่อพักน้ำเสีย และกำจัดตะกอนสี

WORK PROCEDURE

ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมการทำงานในที่อับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยครบถ้วนตามกฎหมาย
ทำความสะอาดบ่อเก็บตะกอนและไปกำจัดด้วยวิธีการทำเชื้อเพลิงผสม (042)

บริษัท ปาธัช จำกัด