บริษัท ออนไทม์ เวิลด์ไวด์ โลจิสติคส์ จำกัด

DESCRIPTION

บริการกำจัดยางรถยนต์เสื่อมสภาพ
บริษัท ออนไทม์ เวิลด์ไวด์ โลจิสติคส์ จำกัด
ดำเนินการขนย้ายโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชียวชาญ ดำเนินการโดยใช้รถเทรนเลอร์ในการขนส่ง และนำไปกำจัดด้วยกระบวนการไพโรไลซิส(Pyrolysis) 049

SERVICES

บริการกำจัดยางรถยนต์เสื่อมสภาพ

WORK PROCEDURE

ดำเนินการขนย้ายโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชียวชาญ ดำเนินการโดยใช้รถเทรนเลอร์ในการขนส่ง และนำไปกำจัดด้วยกระบวนการ ไพโรไลซิส(Pyrolysis) 049

บริษัท ออนไทม์ เวิลด์ไวด์ โลจิสติคส์ จำกัด