บริษัท เอคโค่ แทนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

DESCRIPTION

บริการทำความสะอาดบ่อเก็บตะกอน พร้อมนำไปกำจัด
บริษัท เอคโค่ แทนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมการทำงานในที่อับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยครบถ้วนตามกฎหมาย
ทำความสะอาดบ่อเก็บตะกอนและไปกำจัดด้วยวิธีการทำเชื้อเพลิงผสม (042)

SERVICES

บริการทำความสะอาดบ่อเก็บตะกอน พร้อมนำไปกำจัด

WORK PROCEDURE

ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมการทำงานในที่อับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยครบถ้วนตามกฎหมาย
ทำความสะอาดบ่อเก็บตะกอนและไปกำจัดด้วยวิธีการทำเชื้อเพลิงผสม (042)

บริษัท เอคโค่ แทนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด