บริษัท โตชิบาคอนซูมเมอร์โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

DESCRIPTION

บริการทำความสะอาดรางระบายน้ำโรงงาน
บริษัท โตชิบาคอนซูมเมอร์โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมการทำงานในที่อับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยครบถ้วนตามกฎหมาย
ทำความสะอาดรางระบายน้ำโรงงาน และนำน้ำปนน้ำมันไปกำจัดด้วยวิธีการทำเชื้อเพลิงผสม (042)

SERVICES

บริการทำความสะอาดรางระบายน้ำโรงงาน

WORK PROCEDURE

ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมการทำงานในที่อับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยครบถ้วนตามกฎหมาย
ทำความสะอาดรางระบายน้ำโรงงาน และนำน้ำปนน้ำมันไปกำจัดด้วยวิธีการทำเชื้อเพลิงผสม (042)

บริษัท โตชิบาคอนซูมเมอร์โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด