บริษัท ไทยเมจิกเทป จำกัด - รับกำจัดเศษพลาสติกจากการตัดแต่ง

DESCRIPTION

กำจัดเศษพลาสติกจากการตัดแต่ง นำไปกำจัดโดยกระบวนการฝังกลบอย่างปลอดภัย เฉพาะของเสียไม่อันตราย (071)

SERVICES

บริการกำจัดเศษพลาสติกจากการตัดแต่ง

WORK PROCEDURE

ดำเนินงานขนที่ จังหวัดสมุทรสาคร

บริษัท ไทยเมจิกเทป