ปตท. ราชบุรี

DESCRIPTION

บริการกำจัดน้ำเสียปนน้ำมัน
ปตท. ราชบุรี
ดำเนินการขนย้ายโดยเจ้าหน้าที่ ให้บริการขนย้ายโดยรถ ROLL OFF (BOX) เดี่ยว และนำไปกำจัดด้วยวิธีการทำเชื้อเพลิงผสม (042)

SERVICES

บริการกำจัดน้ำเสียปนน้ำมัน

WORK PROCEDURE

ดำเนินการขนย้ายโดยเจ้าหน้าที่ ให้บริการขนย้ายโดยรถ ROLL OFF (BOX) เดี่ยว และนำไปกำจัดด้วยวิธีการทำเชื้อเพลิงผสม (042)

ปตท. ราชบุรี