ปตท. – Cleaning ถังบำบัดน้ำเสีย สูบและฉีดล้างไม่ลงไปภายในบ่อ

DESCRIPTION

ทำการ Cleanning ระบบบำบัดน้ำเสียของ ปตท ท่าเรือ โดยดูดกำจัดและฉีดล้างไม่ลงไปภายใน ทำ 2 วัน
ถังขนาด Dia.2.5 เมตร ยาว 5.8 เมตร 1 ถัง
ถังขนาด Dia.2.5 เมตร ยาว 6.1 เมตร 1 ถัง
ถังขนาด Dia.2.5 เมตร ยาว 8.0 เมตร 1 ถัง
ถังตกตะกอน Dia. 2.5 เมตร สูง2.8 เมตร 2 ถัง
ถังพักน้ำ Dia. 2.5 เมตร สูง 1.5 เมตร 1 ถัง

SERVICES

  • ทำการล้างบ่อบำบัดไม่มีการขัดล้าง
  • บ่อสะอาดไม่มีตะกอนเหลือ

WORK PROCEDURE

  • เข้าฟังอบรมการทำงานจากเจ้าหน้าที่ จป. ของหน้างาน
  • ทำการใช้ รถ เข้าดูดตะกอนพร้อมน้ำเสียเพื่อนำไปกำจัด
  • ระหว่างที่ทำการดูด จะฉีดน้ำล้างเพื่อทำความสะอาดไปด้วย จากการใช้ H.Pressure
  • ทำทุกถังจนครบ โดยใช้เวลาทั้งหมด 2 วัน
  • เมื่อทำแล้วเสร็จ เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย พร้อมส่งมอบงาน