ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย

DESCRIPTION

บริการกำจัดกากตะกอนที่ไม่เป็นอันตราย (จากโรงผลิตอาหาร)
หน้างาน: บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด
ดำเนินการขนย้ายโดยเจ้าหน้าที่ ให้บริการขนย้ายโดยรถ ROLL OFF (TANK) เดี่ยว พร้อม Pump และนำไปกำจัดด้วยวิธีการร่วมหมักทำปุ๋ย (083)

SERVICES

บริการ กำจัดกากตะกอนที่ไม่เป็นอันตราย

WORK PROCEDURE

ดำเนินการขนย้ายโดยเจ้าหน้าที่ ให้บริการขนย้ายโดยรถ ROLL OFF (TANK) เดี่ยว พร้อม Pump และนำไปกำจัดด้วยวิธีการร่วมหมักทำปุ๋ย (083)

ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย