บริษัท พอช เมดิก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

DESCRIPTION

บริการกำจัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิต

SERVICES

กำจัดด้วยวิธี (083) หมักทำปุ๋ย

WORK PROCEDURE

ดำเนินการโดยรถ Vacuum Tank ดูดของเสียไปกำจัดด้วยวิธี (083) หมักทำปุ๋ย

พอช เมดิก้า อินเตอร์เนชั่นแนล