พาโต เคมีอุตสาหกรรม – ดูด ตัก กำจัดกากอุสาหกรรม

DESCRIPTION

ดูดล้างทำความสะอาด และกำจัดตะกอน ขนาดบ่อบำบัดน้ำเสีย 13 m3

SERVICES

ทำการล้างบ่อด้วย high pressure ดูดตะกอนไปกำจัด

WORK PROCEDURE

  • ดูดน้ำเสียในบ่อ
  • เติมอากาศไปในบ่อด้วย Air blower
  • ทำการวัดคุณภาพอากาศด้วย gas detector ก่อนเริ่มงานและขณะทำงานทุกๆ 1 ชม.
  • พนักงานสวมใส่ชุด Tyvek ป้องกันสิ่งสกปรก และอุปกรณ์ความปลอดภัย
  • เมื่อคุณภาพอากาศผ่านเกณฑ์ จป.หัวหน้างาน อนุญาตให้พนักงานลงไปในบ่อ
  • ดูดตะกอนในบ่อ
  • ตักตะกอนแข็งใส่บิ๊กแบ๊ค
  • ฉีดล้างด้วย high pressure
  • ดูดน้ำล้างในบ่อให้บ่อแห้งไม่มีตะกอน

พาโต เคมีอุตสาหกรรม