บริษัท มะลิกรุ๊ป 1962 จำกัด

ดูดตะกอน

DESCRIPTION

บริการดูดตะกอนบ่อบำบัด และกำจัดด้วยวิธีทำปุ๋ย
หน้างาน: บริษัท มะลิกรุ๊ป 1962 จำกัด

SERVICES

ให้บริการโดยรถ ROLL OFF (TANK) เดี่ยว พร้อม Pump ดูดตะกอน และนำไปกำจัดด้วยวิธีร่วมหมักทำปุ๋ย (083)

WORK PROCEDURE

  • รถขนส่งเข้าหน้างานตรงเวลา
  • ดำเนินการดูดตะกอนจากบ่อ
  • ขนส่งกากตะกอน นำไปกำจัดด้วยวิธีร่วมหมักทำปุ๋ย
Tags: กากของเสีย / กากตะกอน / ดูดตะกอน