มะลิกรุ๊ป 1962 – ดูดล้างและทำความสะอาดบ่อ EQ

DESCRIPTION

ดูดล้างทำความสะอาด และกำจัดตะกอน ด้วย submersible pump hydraulic driven ขนาดบ่อ EQ 210 m3

SERVICES

ทำการล้างบ่อด้วย high pressure ดูดตะกอนไปกำจัด

WORK PROCEDURE

  • ดูดตะกอนในบ่อ ด้วย submersible hydraulic driven
  • เติมอากาศไปในบ่อด้วย Air blower
  • ทำการวัดคุณภาพอากาศด้วย gas detector ก่อนเริ่มงานและขณะทำงานทุกๆ 1 ชม.
  • พนักงานสวมใส่ชุด Tyvek ป้องกันสิ่งสกปรก และอุปกรณ์ความปลอดภัย
  • เมื่อคุณภาพอากาศผ่านเกณฑ์ จป.หัวหน้างาน อนุญาตให้พนักงานลงไปในบ่อ
  • ดูดตะกอนในบ่อ
  • ฉีดล้างด้วย high pressure
  • ดูดน้ำล้างในบ่อให้บ่อแห้งไม่มีตะกอน
  • เก็บเศษอุปกรณ์ที่ตกลงไปในบ่อให้ลูกค้า

มะลิกรุ๊ป 1962