บริษัท วี. เมน ฟิลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริการทำความสะอาดบ่อพักน้ำเสีย

DESCRIPTION

ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมการทำงานในที่อับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยครบถ้วนตามกฎหมาย กำจัดกากตะกอนด้วยวิธีการกำจัดทีปลอดภัย (083)

SERVICES

บริการทำความสะอาดบ่อพักน้ำเสีย

WORK PROCEDURE

ให้บริการขนย้ายโดยรถ รถ Tank ดูดแบบ Vacuum pump แรงดูดสูง

วี. เมน ฟิลล์