บริษัท สยามฟลาวค้าแป้ง จำกัด

DESCRIPTION

บริการทำความสะอาดในที่อับอากาศ – ที่สูง (ไซโลเก็บแป้ง)
หน้างาน: บริษัท สยามฟลาวค้าแป้ง จำกัด

SERVICES

ดำเนินการทำความสะอาดโดยเจ้าหน้าที่ มีใบอนุญาตทำงานที่อับอากาศและที่สูง พร้อมอุปกรณ์ป้องกันครบถ้วน รวมถึงอุปกรณ์ระบบส่งอากาศ Airline System ถูกต้องตามกฏหมาย

WORK PROCEDURE

 

  • เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อม สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันครบถ้วน
  • ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ทำงาน
  • ตรวจวัด และเติมอากาศให้เหมาะสำหรับเข้าทำงาน
  • เจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน

สยามฟลาวค้าแป้ง