สามมิตร มอเตอร์ – สกัดกากสี

DESCRIPTION

สกัดกากสีในบูท พ่นสี ขนาดห้องพ่นสีขนาด 81 ตร.ม. 2 ห้อง

SERVICES

สัดกากสีที่ติดผนังและพื้นในบูทพ่นสี นำกากสีใส่ในภาชนะที่ลูกค้าเตรียมไว้ให้

WORK PROCEDURE

  • เติมอากาศไปในห้องด้วย Air blower
  • ทำการวัดคุณภาพอากาศด้วย gas detector ก่อนเริ่มงานและขณะทำงานทุกๆ 1 ชม.
  • พนักงานสวมใส่ชุด Tyvek ป้องกันสิ่งสกปรก และอุปกรณ์ความปลอดภัย
  • เมื่อคุณภาพอากาศผ่านเกณฑ์ จป.หัวหน้างาน อนุญาตให้พนักงานเข้าไปทำงาน
  • สกัดกากสีด้วยเครื่องสกัดไฟฟ้า
  • นำกากสีใส่ในภาชนะที่ลูกค้าเตรียมไว้ให้

สามมิตร มอเตอร์