บริการกำจัดสินค้าเสื่อมสภาพ (เศษพริกแห้ง) งานกำจัด

DESCRIPTION

ดำเนินการโดยใช้รถคอนเทนเนอร์ขนย้ายสินค้าเสื่อมสภาพ (เศษพริกแห้ง) จำนวน 3 ตู้ มากำจัดที่หลุมฝังกลบแบบไม่อันตราย (071) โดยใช้รถแบ็คโฮ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของบริษัท เอ็น-เทคฯ นำเศษพริกแห้งออกจากตู้จนหมด

SERVICES

บริการกำจัดสินค้าเสื่อมสภาพ

WORK PROCEDURE

ดำเนินการโดยใช้รถคอนเทนเนอร์ขนย้ายสินค้าเสื่อมสภาพ

สินค้าเสื่อมสภาพ