องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

บริการกำจัดขยะอันตราย จาก อบจ.ทั่วประเทศ

DESCRIPTION

บริการกำจัดขยะอันตราย จาก อบจ.ทั่วประเทศ
หน้างาน: องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

SERVICES

  • หลอดไฟ
  • ถ่านไฟฉาย
  • แบตเตอรี่
  • กระป๋องสเปรย์
  • ภาชนะปนเปื้อน
โรงงานมีใบอนุญาต 105 และ 106
รถขนส่งมีใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตราย ( วอ.8 )

WORK PROCEDURE

  • เจ้าหน้าที่เข้าขนงาน ตรงเวลาที่กำหนด
  • ทำความสะอาดหน้างาน หลังขนย้ายเสร็จ
  • นำไปกำจัดด้วยวิธีการชนิดของขยะอันตราย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน