อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ – กำจัดสินค้าเสื่อมสภาพ

DESCRIPTION

กำจัดสินค้าเสื่อมสภาพ(ผลไม้แช่แข็ง)

SERVICES

กำจัดด้วยวิธีการร่วมหมักทำปุ๋ย

WORK PROCEDURE

  • ขนส่งด้วยรถ Roll off Box พ่วง
  • กำจัด / บำบัดของเสีย จากผลไม้แช่แข็งเสื่อมสภาพ
  • ของเสียถูกนำไปเติมในกองวัตถุดิบ เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบร่วมหมักทำปุ๋ย
  • นำของเสียไปบำบัดด้วยกระบวนการหมักทำปุ๋ย

อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์