รับกำจัดผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ บริษัท เคซีดี (ประเทศไทย) จำกัด

DESCRIPTION

รับกำจัดผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ โดยใช้รถ ROLL OFF BOX เดี่ยว กำจัดด้วยวิธีนำไปเป็นเชื้อเพลิงผสม (042)

SERVICES

กำจัดผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ

WORK PROCEDURE

กรุงเทพมหานคร