บริการกำจัด FLY ASH บริษัท เทยิน (ประเทศไทย) จำกัด

DESCRIPTION

บริการกำจัด FLY ASH ด้วยกระบวนการนำไปเป็นวัตถุดิบร่วมหมักทำปุ๋ย (083) ที่โรงปุ๋ยกรีนพลัส

SERVICES

บริการกำจัด FLY ASH

WORK PROCEDURE

กรุงเทพมหานคร