รับกำจัดกากตะกอนฯ บริษัท เนชั่นแนลสตาร์ชแอนด์เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด

DESCRIPTION

รับกำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยใช้รถ ROLL OFF BOX พ่วง กำจัดด้วยวิธีนำไปเป็นวัตถุดิบร่วมหมักทำปุ๋ย (083)

SERVICES

กำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย

WORK PROCEDURE

จังหวัดสมุทรปราการ

เนชั่นแนลสตาร์ช