บริษัท เอสเอเอฟ-ฮอลแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริการทำลายโลหะ -ชิ้นส่วนรถยนต์

DESCRIPTION

บริการทำลายโลหะ -ชิ้นส่วนรถยนต์ ถูกต้องตามกฏหมาย
บริษัท เอสเอเอฟ-ฮอลแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด

SERVICES

บริการทำลายโลหะ -ชิ้นส่วนรถยนต์

WORK PROCEDURE

ดำเนินการทำลายด้วยแก๊สตัดเหล็กให้เสียสภาพ ก่อนนำไปกำจัด
ขนส่งด้วยรถ Roll off พ่วง มีใบอนุญาต วอ.8

เอสเอเอฟ-ฮอลแลนด์