บริษัท แมคเดอร์มิด (ประเทศไทย) จำกัด

บริการกำจัดสารเคมี

DESCRIPTION

บริการกำจัดสารเคมี ถูกต้องตามกฏหมาย ดำเนินการด้วยวิธีการกำจัดที่ถูกต้อง (073) ภายใต้กฏหมายสรรพากร

SERVICES

บริการกำจัดสารเคมี

WORK PROCEDURE

ขนส่งด้วยรถ Roll off พ่วง มีใบอนุญาต วอ.8

แมคเดอร์มิด