บริษัท แอลเอฟโลจิสติกส์(ประเทศไทย) จำกัด

DESCRIPTION

บริการกำจัดสินค้าเสื่อมสภาพ

SERVICES

เผาทำลายสินค้าเสื่อมสภาพ

WORK PROCEDURE

  • ดำเนินการขนส่งด้วยรถ ROLL OFF (BOX) พ่วง
  • นำไปกำจัดด้วยวิธีเผาทำลาย 043

แอลเอฟโลจิสติกส์