บริษัท โตชิบาคอนซูมเมอร์โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

DESCRIPTION

บริการทำความสะอาดบ่อเก็บน้ำ Cooling tower
บริษัท โตชิบาคอนซูมเมอร์โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมการทำงานในที่อับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยครบถ้วนตามกฎหมาย

SERVICES

บริการทำความสะอาดบ่อเก็บน้ำ Cooling tower

WORK PROCEDURE

ทำความสะอาดบ่อเก็บน้ำ Cooling tower และนำน้ำปนน้ำมันไปกำจัดด้วยวิธีการทำเชื้อเพลิงผสม (042)

โตชิบาคอนซูมเมอร์โปรดัคส์