โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง

DESCRIPTION

บริการรับกำจัด สารเคมีเสื่อมสภาพ ในสถานศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง
ดำเนินการขนย้ายโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชียวชาญ พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยครบถ้วนตามกฎหมาย
ขนย้ายด้วยรถ Four Wheels ที่มีใบอนุญาต วอ.8 นำไปกำจัดด้วยวิธีการฝังกลบ (073) ถูกต้องตามกฏหมาย

SERVICES

บริการรับกำจัด สารเคมีเสื่อมสภาพ ในสถานศึกษา

WORK PROCEDURE

ดำเนินการขนย้ายโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชียวชาญ พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยครบถ้วนตามกฎหมาย
ขนย้ายด้วยรถ Four Wheels ที่มีใบอนุญาต วอ.8 นำไปกำจัดด้วยวิธีการฝังกลบ (073) ถูกต้องตามกฏหมาย

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง