โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ

บริการขนย้ายสารเคมี

DESCRIPTION

บริการขนย้ายสารเคมี
หน้างาน: โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ

SERVICES

ดำเนินการขนย้ายโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ดำเนินการภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย พร้อมสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันครบถ้วน ตามกฏหมาย

WORK PROCEDURE

  • เจ้าหน้าที่ เข้าหน้างานตรงเวลา
  • เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันครับถ้วน
  • ดำเนินการขนย้ายภายใต้ความปลอดภัย
  • ทำความสะอาดหน้างานหลังขนงานเสร็จ

โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ

Tags: LAB WASTE / ขนย้ายสารเคมี / สารเคมีเสื่อมสภาพ