บริการกำจัดใยแก้วเคลือบและวัสดุปนเปื้อน บริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด

DESCRIPTION

บริการกำจัดใยแก้วเคลือบและวัสดุปนเปื้อน ด้วยกระบวนการนไปฝังกลบเฉพาะของเสียไม่อันตราย (071)

SERVICES

บริการกำจัดใยแก้วเคลือบและวัสดุปนเปื้อน

WORK PROCEDURE

จังหวัดสมุทรสาคร

ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์