รับกำจัดกากข้าวโพดไม่ได้คุณภาพ บริษัท ไทยฟู้ดส์อาหารสัตว์ จำกัด

DESCRIPTION

กำจัดกากข้าวโพดไม่ได้คุณภาพ นำไปกำจัดด้วยกระบวนการนำไปเผาทำลายร่วมในเตาเผา ปูนซีเมนต์(076)

SERVICES

กำจัดกากของเสีย

WORK PROCEDURE

นำไปเผาทำลายร่วมในเตาเผา ปูนซีเมนต์(076)

ไทยฟู้ดส์อาหารสัตว์