รับกำจัดขี้เถ้า บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

DESCRIPTION

รับกำจัดขี้เถ้า โดยใช้รถ ROLL OFF BOX พ่วง กำจัดด้วยวิธีนำไปเป็นวัตถุดิบร่วมหมักทำปุ๋ย (083)

SERVICES

กำจัดขี้เถ้า

WORK PROCEDURE

ร่วมหมักทำปุ๋ย (083

ไทยวาฟู้ด