บริการกำจัดขี้เถ้าถ่านหิน บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด

DESCRIPTION

บริการกำจัดขี้เถ้าถ่านหิน ด้วยกระบวนการนำไปฝังกลบเฉพาะของเสียไม่อันตราย (071)

SERVICES

บริการกำจัดขี้เถ้าถ่านหิน

WORK PROCEDURE

กรุงเทพมหานคร

ไทยโทเรซินเทติคส์