บริการกำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัด บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด

DESCRIPTION

บริการกำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัด ด้วยกระบวนการนำไปเป็นวัตถุดิบร่วมหมักทำปุ๋ย (083) ที่โรงปุ๋ยกรีนพลัส

SERVICES

บริการกำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัด

WORK PROCEDURE

จังหวัดสมุทรปราการ

ไมลอทท์