บริการกำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัด บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

DESCRIPTION

รับกำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัดชีวภาพ โดยการนำภาชนะ Roll Off Box ไปวางรองรับกากของเสียที่ ออกจากไซโล

SERVICES

บริการกำจัดสารเคมีใช้แล้ว

WORK PROCEDURE

กรุงเทพมหานคร