ACK food tech – บ่อเก็บน้ำประปา และถังสูง

DESCRIPTION

ดูดล้างและทำความสะอาดบ่อเก็บน้ำประปา และถังแชมเปญ และฉีดพ่นคลอรีนฆ่าเชื้อ ขนาด บ่อน้ำประปาขนาด 19 m3 และถังแชมเปญขนาด 20 m3

SERVICES

ทำการล้างบ่อด้วย high pressure พ่นคลอรีนฆ่าเชื้อในบ่อเก็บน้ำประปา

WORK PROCEDURE

 • ลูกค้าใช้น้ำให้เยอะที่สุดก่อนถึงวันทำงาน
 • ดูดน้ำที่เหลือในบ่อปล่อยลงพื้นที่ลูกค้าเตรียมไว้ให้
 • เติมอากาศไปในบ่อด้วย Air blower
 • ทำการวัดคุณภาพอากาศด้วย gas detector ก่อนเริ่มงานและขณะทำงานทุกๆ 1 ชม.
 • พนักงานสวมใส่ชุด Tyvek ป้องกันสิ่งสกปรก และอุปกรณ์ความปลอดภัย
 • เมื่อคุณภาพอากาศผ่านเกณฑ์ จป.หัวหน้างาน อนุญาตให้พนักงานลงไปในบ่อ
 • ฉีดล้างด้วย high pressure
 • ดูดน้ำล้างให้หมดบ่อ
 • ฉีดพ่นฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนให้ทั่วพื้นที่ผิวภายในบ่อ แล้วทิ้งไว้อย่างน้อย 1 ชม.
 • ล้างด้วยน้ำสะอาด
 • ดูดน้ำล้างให้หมดบ่อ จนบ่อแห้งไม่มีตะกอน