KITO HOIST THAI CO.,LTD.

DESCRIPTION

บริการกำจัดขยะอันตราย วัสดุปนเปื้อน น้ำมันใช้แล้ว ภาชนะปนเปื้อน
หน้างาน: KITO HOIST THAI CO.,LTD.
ดำเนินการขนย้ายโดยเจ้าหน้าที่ ให้บริการขนย้ายโดยรถ รถ FOUR WHEELS (กระบะ 4 ล้อ) และนำไปกำจัดด้วยวิธีการทำเชื้อเพลิงผสม (042)

SERVICES

บริการ รับกำจัดขยะอันตราย

WORK PROCEDURE

ดำเนินการขนย้ายโดยเจ้าหน้าที่ ให้บริการขนย้ายโดยรถ รถ FOUR WHEELS (กระบะ 4 ล้อ) และนำไปกำจัดด้วยวิธีการทำเชื้อเพลิงผสม (042)