รับกำจัดปลาทูแช่แข็ง จากบริษัท MAERSK LINE (THAILAND) จำกัด

DESCRIPTION

บริการกำจัดปลาทูแช่แข็ง นำมากำจัดโดยกระบวนการนำไปฝังกลบอย่างปลอดภัย

SERVICES

กำจัดปลาทูแช่แข็ง

WORK PROCEDURE

กรุงเทพมหานคร